Straw Poll
What is your favorite yaku? (pick one) embed
1. Riichi
votes (%)
2. Tanyao
votes (%)
3. Haitei Raoyue
votes (%)
4. Houtei Raoyuoi
votes (%)
5. Rinshan Kaihou
votes (%)
6. Chiitoitsu
votes (%)
7. Nagashi Mangan
votes (%)
8. Menzen Tsumo
votes (%)
9. Ippatsu
votes (%)
10. Chankan
votes (%)
11. Double Riichi
votes (%)
12. Pinfu
votes (%)
13. Iipeikou
votes (%)
14. Sanshoku Doujun
votes (%)
15. Sanshoku Doukou
votes (%)
16. Ikkitsukan
votes (%)
17. Toitoi
votes (%)
18. San'ankou
votes (%)
19. Sankantsu
votes (%)
20. Yakuhai
votes (%)
21. Chanta
votes (%)
22. Junchan
votes (%)
23. Honroutou
votes (%)
24. Shousangen
votes (%)
25. Hon'isou
votes (%)
26. Chin'isou
votes (%)
total votes