Straw Poll
Vilket parti röstar du på? (Pick one) (Pick one or more) embed
M
S
V
SD
MP
C
FP
KD
Annat
Röstar inte